pb.pl

Millennium Akcji (Millennium FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

MIL01

Wartość jednostki: 173,14 zł
Aktywa: 166 309 000 zł
Max 1R: 196,90 zł
Min 1R: 129,89 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: Millennium TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 178,33 -2,91% -1,92%
7D 178,39 -2,94% -2,14%
1M 170,74 1,41% 0,93%
3M 160,33 7,99% 6,36%
6M 190,51 -9,12% -6,60%
1R 195,84 -11,59% -8,31%
3L 228,23 -24,12% -14,60%
YTD 194,34 -9,14% -6,23%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne