Ostatnio oglądane

Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) (MIL29)
231,62 PLN
-0,38%-0,88 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaMIL29

MIL29 ‑ notowania

MIL29
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz lokuje nie mniej niż 60% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym. W portfelu tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym znajdują się tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek z Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz z krajów rozwijających się tzw. Emerging Markets. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i instrumentów udziałowych wynosi 70% aktywów subfunduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,5413dobry
  Sharpe'a0,0131-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,2610%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D232,50-0,38%-0,45%
  7D233,73-0,90%-0,73%
  1M226,78+1,48%+0,41%
  3M211,30+8,87%+4,75%
  6M203,18+15,58%+8,06%
  1R194,66+19,79%+10,09%
  3L198,46+14,96%+8,69%
  YTD200,39+14,83%+6,95%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  185,38+29,00%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  271,86+26,75%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  272,89+26,68%
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  147,22+23,84%
  Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  1 349,65+21,68%
  VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  120,18+20,18%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  172,26+19,85%
  Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO)
  Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO)
  231,62+19,79%