Ostatnio oglądane

Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria C (NOB21C)
2 235,11 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaNOB21C

NOB21C ‑ notowania

NOB21C
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Polityka funduszu nie zakłada koncentracji lokat w określone sektory gospodarki, ani branże, koncentrując się jednak na dłużnych instrumentach finansowych wyemitowanych na rynku krajowym i zagranicznym, które mogą służyć spełnieniu krótko- i długoterminowych potrzeb emitenta, takich jak finansowanie projektowe, finansowanie transakcji przejęć innych podmiotów czy wykup menedżerski.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D2 235,110,00%-0,27%
  7D2 235,110,00%-0,22%
  1M2 264,26-1,29%-0,20%
  3M2 267,03-1,41%-0,72%
  6M2 365,31-5,50%-1,16%
  1R2 132,42+4,82%-1,63%
  3L1 877,24+19,06%+3,46%
  YTD2 365,31-5,50%+0,34%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Ipopema Benefit 3 FIZ AN
  Ipopema Benefit 3 FIZ AN
  145,42+8,42%
  PSF FIZ AN
  PSF FIZ AN
  118,48+8,41%
  White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN
  White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN
  150,49+8,40%
  Eques Hipoteczny FIZ seria B
  Eques Hipoteczny FIZ seria B
  1 910,81+7,77%
  Mera FIZ AN
  Mera FIZ AN
  209,13+6,71%
  Eques Hipoteczny FIZ seria A
  Eques Hipoteczny FIZ seria A
  1 751,43+6,31%
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria B
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria B
  2 438,61+5,75%
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria C
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria C
  2 235,11+4,82%