Ostatnio oglądane

Opera FIZ (w likwidacji) (OPE01)
39 678,46 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2018-04-26)
Dodaj do portfelaOPE01

OPE01 ‑ notowania

OPE01
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz stosuje politykę aktywnego zarządzania. Zarządzający może lokować do 100% wartości aktywów w akcje notowane na giełdzie w Polsce oraz waluty obce. Przedmiotem lokat mogą być również dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, akcje notowane na zagranicznych giełdach, akcje i udziały spółek niepublicznych, oraz instrumenty pochodne (do 50% aktywów) i udziały w spółkach z o.o. (do 20% aktywów).

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D39 678,460,00%-0,02%
  7D39 678,460,00%-0,18%
  1M39 138,57+1,38%+0,80%
  3M38 915,38+1,96%+0,73%
  6M38 953,76+1,86%+2,04%
  1R38 621,42+2,74%+4,20%
  3L41 179,40-3,64%+7,26%
  YTD38 915,38+1,96%+2,41%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  26,78+94,06%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  686,60+64,31%
  Total FIZ
  Total FIZ
  480,17+22,60%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  159,78+22,01%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  97,78+20,17%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  95,63+20,08%
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  1 980,24+19,50%
  Alphaset FIZ
  Alphaset FIZ
  1 606,82+18,55%