PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS24

Wartość jednostki: 152,47 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 175,86 zł
Min 1R: 146,45 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
1D 153,88 -0,92% -0,05%
7D 157,18 -3,00% -0,08%
1M 155,33 -1,84% 1,46%
3M 151,06 0,93% 5,26%
6M 158,78 -3,97% 1,53%
1R 175,86 -13,30% -2,17%
3L 174,45 -12,55% -3,08%
YTD 165,87 -8,20% 0,47%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne