Ostatnio oglądane

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) (PCS34)
139,10 PLN
-2,03%-2,88 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaPCS34

PCS34 ‑ notowania

PCS34
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark55% STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services (EUR) + 35% STOXX Europe 600 Construction & Materials (EUR) + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długim okresie. Środki są lokowane głównie w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych, których działalność jest związana z sektorem nieruchomości, budownictwa i logistyki. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,8884%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D141,98-2,03%-1,36%
  7D142,91-2,67%-0,84%
  1M142,95-2,69%+0,84%
  3M137,87+1,08%+0,08%
  6M128,08+10,09%+9,55%
  1R123,84+12,84%+8,26%
  3L116,66+19,33%+12,88%
  YTD129,24+7,48%+8,12%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  485,94+23,74%
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  518,83+23,69%
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  485,44+23,59%
  PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)
  PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)
  485,44+23,59%
  AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO)
  AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO)
  1 736,95+13,49%
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  149,20+12,99%
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  139,10+12,84%
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO)
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO)
  139,10+12,84%