Ostatnio oglądane

PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C (PCS50C)
16,01 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaPCS50C

PCS50C ‑ notowania

PCS50C
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI World USD + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Podstawowym rodzajem lokat funduszu są akcje i udziały w spółkach z o.o. Fundusz lokuje aktywa w instrumenty emitowane przez wyselekcjonowanych emitentów wyróżniających się innowacyjnością na tle branż, w których działają. Aktywa funduszu mogą być inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy akcyjnych. Do 50% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0002-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,7675%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D16,010,00%-0,45%
  7D16,010,00%-0,73%
  1M15,95+0,38%+0,41%
  3M15,79+1,39%+4,75%
  6M15,50+3,29%+8,06%
  1R15,10+6,03%+10,09%
  3L15,10+6,03%+8,69%
  YTD15,50+3,29%+6,95%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  185,38+29,00%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  271,86+26,75%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  272,89+26,68%
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  147,22+23,84%
  Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  1 349,65+21,68%
  VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  120,18+20,18%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  172,26+19,85%
  Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO)
  Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO)
  231,62+19,79%