PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS66

Wartość jednostki: 10,41 zł
Aktywa: 660 517 445,04 zł
Max 1R: 10,42 zł
Min 1R: 9,34 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
1D 10,42 -0,10% -0,03%
7D 10,38 0,29% -0,07%
1M 10,30 1,07% 0,46%
3M 10,23 1,76% 0,52%
6M 9,90 5,15% 2,29%
1R 9,34 11,46% 5,69%
3L 10,61 -1,88% 1,37%
YTD 9,41 10,98% 4,84%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,41 zł 11,46%
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,46 zł 11,40%