PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS69

Wartość jednostki: 8,19 zł
Aktywa: 97 275 792,98 zł
Max 1R: 10,55 zł
Min 1R: 8,19 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane zagraniczne zrównoważone
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne zrównoważone
1D 8,33 -1,68% -0,59%
7D 8,57 -4,43% -2,29%
1M 8,78 -6,72% -4,37%
3M 8,62 -4,99% -4,14%
6M 9,72 -15,74% -9,79%
1R 10,40 -21,25% -10,13%
3L 9,55 -14,33% 2,45%
YTD 10,29 -20,25% -11,72%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne zrównoważone

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Jacek Lichocki
Lech Mularzuk
Radosław Pela
Michał Rabiega
Artur Ratyński
Jarosław Stefanoff
Artur Trela
Robert Wasiak
Marcin Zięba