pb.pl

PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS82

Wartość jednostki: 100,83 zł
Aktywa: 656 532 zł
Max 1R: 100,83 zł
Min 1R: 98,93 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 100,67 0,16% 0,17%
7D 100,28 0,55% 0,51%
1M 100,27 0,97% -0,14%
3M 99,28 1,56% 1,54%
6M -- 1,09%
1R -- 4,62%
3L -- 10,65%
YTD 99,72 1,09% 1,35%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
NN FIO Obligacji 2 320,67 zł 8,39%
NN Obligacji (NN FIO) 336,71 zł 7,76%
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 312,58 zł 6,89%
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 79,13 zł 6,27%
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3717,46 zł 6,20%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKarol Chrystowski
Robert Florczykowski
Jacek Lichocki
Rafał Matulewicz
Lech Mularzuk
Remigiusz Nawrat
Radosław Pela
Michał Rabiega
Sławomir Sklinda
Jarosław Stefanoff
Tomasz Ściesiek
Artur Trela
Rafał Walczak
Robert Wasiak
Marcin Zięba