PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PGE01

Wartość jednostki: 145,43 zł
Aktywa: 59 929 471,32 zł
Max 1R: 146,19 zł
Min 1R: 129,70 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: TFI PZU

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 145,75 -0,22% -0,00%
7D 146,19 -0,52% -0,22%
1M 144,81 0,43% 0,24%
3M 142,14 2,31% 0,18%
6M 138,68 4,87% 2,64%
1R 129,70 12,13% 3,61%
3L 117,44 23,81% 5,68%
YTD 141,92 2,57% 0,97%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Lumen Quantum Neutral FIZ 17,47 zł 35,64%
Total FIZ 453,99 zł 28,11%
Alphaset FIZ 1530,93 zł 26,44%
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 93,16 zł 25,50%
Lumen Quantum Absolute Return FIZ 503,20 zł 23,40%