Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PGE01

Wartość jednostki: 125,96 zł
Aktywa: 45 936 667,95 zł
Max 1R: 125,96 zł
Min 1R: 111,95 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: TFI PZU

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 125,58 0,30% -0,02%
7D 124,10 1,50% -0,12%
1M 122,45 3,06% 0,37%
3M 112,82 11,65% 0,71%
6M 117,57 7,14% 0,31%
1R 112,84 11,63% -3,19%
3L 103,99 20,16% -1,18%
YTD 123,37 2,56% 0,02%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemBogdan Jacaszek
Łukasz Jakubowski
Jarosław Karpiński
Paweł Kowalski
Dariusz Kuśmider
Jarosław Leśniczak
Łukasz Magiera
Tomasz Matras
Justyna Trojan
Paweł Wróbel