Ostatnio oglądane

QUERCUS Multistrategy FIZ (QRS21)
1 955,17 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-16)
Dodaj do portfelaQRS21

QRS21 ‑ notowania

QRS21
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych, dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej oraz inwestowaniu w różne kategorie lokat. Może inwestować od 0% do 100% aktywów zarówno w udziałowe, jak i w dłużne papiery wartościowe. Od 0% do 50% lokat mogą stanowić waluty, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,6691%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 955,170,00%+0,02%
  7D1 955,170,00%-0,12%
  1M1 958,80-0,19%+0,09%
  3M1 883,01+3,83%+0,31%
  6M1 730,44+12,99%+2,79%
  1R1 623,30+20,44%+3,85%
  3L1 514,69+29,08%+6,26%
  YTD1 891,10+5,31%+1,24%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  17,00+37,88%
  Alphaset FIZ
  Alphaset FIZ
  1 530,93+26,44%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  490,92+26,00%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  93,16+25,50%
  Total FIZ
  Total FIZ
  453,33+23,71%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  156,94+22,69%
  Insignis FIZ
  Insignis FIZ
  1 709,16+21,93%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  92,74+21,88%