Ostatnio oglądane

PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) (PGE01)
149,12 PLN
+0,02%0,03 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaPGE01

PGE01 ‑ notowania

PGE01
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Może inwestować od 0% do 100% aktywów zarówno w papiery udziałowe jak i w dłużne, a także w instrumenty pochodne. Intencją funduszu jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w instrumenty udziałowe i jak najrzadsze korzystanie z limitu w instrumentach dłużnych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,9002%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D149,09+0,02%-0,02%
  7D148,84+0,19%-0,26%
  1M147,06+1,05%+0,74%
  3M146,23+1,82%+0,70%
  6M142,57+4,57%+2,04%
  1R135,43+10,26%+4,07%
  3L118,98+23,89%+7,20%
  YTD141,92+5,17%+2,37%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  26,78+88,06%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  686,60+64,31%
  Total FIZ
  Total FIZ
  480,17+22,60%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  158,39+20,23%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  97,78+20,17%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  95,63+20,08%
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  1 980,24+19,50%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge
  135,49+18,51%