Ostatnio oglądane

Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) (PIO14)
255,66 PLN
+0,62%1,57 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaPIO14

PIO14 ‑ notowania

PIO14
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark16,5% WIG + 13,5% MSCI World Index + 52,5% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 17,5% (POLONIA + 35 pb)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz wykorzystuje potencjał polskiego rynku obligacji skarbowych i korporacyjnych. Inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Inwestuje do 40% aktywów również w instrumenty o charakterze udziałowym, głównie akcje i tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Charakteryzuje się zwiększonym potencjałem zysków dzięki obecności w portfelu wyselekcjonowanych akcji polskich spółek. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,8294wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,0180-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,1412%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D254,09+0,62%+0,33%
  7D255,86-0,08%-0,07%
  1M255,95+0,15%-0,01%
  3M250,38+1,99%+1,14%
  6M244,89+5,34%+4,18%
  1R222,16+14,63%+9,22%
  3L223,06+14,85%+2,49%
  YTD244,03+4,21%+3,41%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  202,08+18,58%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  138,15+17,22%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  138,29+17,20%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  136,86+17,19%
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  175,56+17,12%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  137,92+17,02%
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  338,82+16,18%
  Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO)
  Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO)
  150,24+15,73%