Ostatnio oglądane

Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (PIO31)
16,14 PLN
+0,12%0,02 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaPIO31

PIO31 ‑ notowania

PIO31
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz umożliwia wysoki potencjał wzrostu w długim terminie dzięki pośrednim inwestycjom w akcje małych i średnich spółek o dobrych prognozach wzrostu, działających na rynkach rozwiniętych (np. USA, kraje Europy Zachodniej). Lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje małych i średnich spółek oraz rynki akcyjne z sektora małych i średnich spółek z krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,4676%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D16,12+0,12%-0,28%
  7D15,89+1,57%+2,44%
  1M15,67+4,40%+5,73%
  3M15,55+3,79%+3,22%
  6M14,28+13,42%+18,46%
  1R14,07+14,31%+24,67%
  3L14,92+8,18%+10,37%
  YTD15,33+4,81%+8,72%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO)
  261,58+33,52%
  Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO)
  Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO)
  134,32+26,19%
  Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  16,14+14,31%