Ostatnio oglądane

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) (PIO47)
19,66 PLN
+0,20%0,04 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaPIO47

PIO47 ‑ notowania

PIO47
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% WIG + 10% POLONIA
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje przede wszystkim w niedowartościowane akcje spółek posiadające wysoki potencjał wzrostu, a także w akcje spółek uczestniczących w przejęciach i akwizycjach oraz przeprowadzających pierwsze oferty publiczne. Może inwestować do 100% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, w szczególności w akcje polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Udział dłużnych instrumentów finansowych, głównie obligacji skarbowych oraz lokat bankowych, nie przekracza 30% aktywów. Może lokować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0869-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,6507%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D19,62+0,20%+0,12%
  7D19,12+2,82%+1,23%
  1M20,19-2,63%-0,99%
  3M18,45+8,02%+5,34%
  6M18,05+9,89%+6,89%
  1R15,48+27,50%+16,03%
  3L15,14+29,94%+16,79%
  YTD17,68+9,96%+5,94%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  241,89+38,29%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  240,83+38,24%
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  258,11+38,18%
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  166,63+36,49%
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  102,99+35,32%
  UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
  183,20+34,70%
  UNIQA Akcji (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji (UNIQA FIO)
  182,30+34,67%
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  102,22+34,31%