Ostatnio oglądane

Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (PIO84)
11,28 PLN
-0,27%-0,03 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaPIO84

PIO84 ‑ notowania

PIO84
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI World Net Return (Local Currency) + 10% POLONIA
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje nie mniej niż 65% wartości aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Portfel budowany jest w oparciu o staranną selekcję spółek przeprowadzoną przez Pekao TFI, w której istotnym elementem jest analiza pod kątem ESG, czyli czynników zrównoważonego rozwoju. Skoncentrowany jest głównie na inwestycjach przyjaznych środowisku i proekologicznych. Inwestycje te mogą obejmować takie obszary jak np.: energia odnawialna, elektromobilność, efektywność energetyczna, recykling i gospodarka odpadami. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować nie więcej niż 35% wartości aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, depozyty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje municypalne oraz listy zastawne. Lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D11,31-0,27%+0,07%
  7D11,05+2,08%+1,23%
  1M10,42+9,09%+3,32%
  3M10,52+7,22%+4,02%
  6M9,66+17,38%+12,52%
  1R9,71+17,13%+14,47%
  3L10,000,00%+11,04%
  YTD10,36+7,53%+6,40%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  169,10+44,65%
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  182,45+41,36%
  Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)
  238,85+34,77%
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  141,62+33,96%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  54,06+33,61%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  83,63+32,85%
  VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO)
  VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO)
  115,00+30,44%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  272,43+28,99%