Ostatnio oglądane

Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (PIO86)
12,35 PLN
-0,32%-0,04 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaPIO86

PIO86 ‑ notowania

PIO86
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index + 10% POLONIA
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Zarządzający subfunduszem koncertuje się głównie na akcjach spółek regularnie wypłacających dywidendę, o ugruntowanej pozycji w danej branży, generujących relatywnie przewidywalne wyniki finansowe. Aktywa są ulokowane głównie w udziałowe instrumenty finansowe rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne). Dłużne instrumenty finansowe (w tym instrumenty rynku pieniężnego) oraz depozyty bankowe mogą łącznie stanowić do 20% aktywów subfunduszu. W celu ograniczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D12,39-0,32%-0,30%
  7D12,55-1,59%+0,12%
  1M12,57-1,75%+1,39%
  3M12,15+0,98%+2,54%
  6M11,87+4,22%+8,90%
  1R11,60+6,65%+11,31%
  3L10,970,00%+8,18%
  YTD12,02+2,92%+6,62%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  188,06+36,93%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  270,10+28,47%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  271,14+28,40%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  82,77+27,89%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  54,44+27,49%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  174,80+27,25%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  176,90+26,57%
  Investor Quality (Investor SFIO)
  Investor Quality (Investor SFIO)
  270,22+22,63%