PZU FIZ Akord

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU37

Wartość jednostki: 119,19 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 123,69 zł
Min 1R: 119,19 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: TFI PZU

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 119,19 0,00% -0,08%
7D 120,68 -1,23% -0,44%
1M 120,68 -1,23% -0,54%
3M 121,97 -2,28% -1,24%
6M 122,62 -2,80% -1,09%
1R 122,29 -2,54% -1,89%
3L 113,23 5,26% 1,97%
YTD 123,69 -3,64% -0,16%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ 1512,88 zł 29,43%
QUERCUS Multistrategy FIZ 1602,91 zł 25,95%
Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) 154,48 zł 12,42%
Lumen Polskie Perły FIZ 53,73 zł 11,36%
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 20,58 zł 9,99%