Ostatnio oglądane

inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) (PZU48A)
110,82 PLN
+0,21%0,23 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaPZU48A

PZU48A ‑ notowania

PZU48A
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% JPMorgan EMBI Global
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Fundusz będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D110,59+0,21%+0,09%
  7D110,40+0,38%-0,09%
  1M109,77+0,96%+0,04%
  3M108,70+1,41%-1,58%
  6M107,72+4,95%-0,26%
  1R100,84+10,02%+1,54%
  3L114,850,00%-6,68%
  YTD107,89+2,14%-1,97%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
  inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
  110,82+10,02%
  inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  110,82+10,02%
  Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO)
  106,91+9,62%
  Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO)
  80,09+0,07%