Ostatnio oglądane

inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) (PZU66A)
96,22 PLN
+0,32%0,31 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaPZU66A

PZU66A ‑ notowania

PZU66A
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% MSCI Emerging Markets Net TR USD
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index. Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - do 100% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego (maks. 50%).

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D95,91+0,32%+0,36%
  7D95,57+0,68%+0,84%
  1M96,92-0,18%+1,05%
  3M94,22+2,18%+2,73%
  6M90,17+9,33%+5,60%
  1R90,27+7,51%+2,90%
  3L113,390,00%-12,20%
  YTD91,65+4,48%+1,28%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  146,31+17,50%
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  958,34+10,06%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  95,44+8,27%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  95,44+8,27%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  95,44+8,27%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  95,45+8,15%
  Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)
  72,70+8,09%
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  96,22+7,52%