Ostatnio oglądane

PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) (PZU69)
81,17 PLN
-0,55%-0,45 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaPZU69

PZU69 ‑ notowania

PZU69
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI World TR + 10% WIBID 1M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Aktywnie zarządzany fundusz akcyjny inwestujący przede wszystkim w akcje spółek, których działalność wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych (SDGs). Fundusz jest zgodny z art. 8 SFDR, tj. promuje aspekty środowiskowe i społeczne. W procesie selekcji fundusz stosuje również m.in. podejście „best-in-class” w zakresie wyboru emitentów o odpowiednio niskich wskaźnikach intensywności emisji gazów cieplarnianych, wykluczenie spółek zaangażowanych w kontrowersyjną działalność oraz krajów (jurysdykcji) niechętnych współpracy do celów podatkowych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,1468wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,0880-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D81,62-0,55%-0,45%
  7D83,09-2,31%-0,73%
  1M84,16-3,83%+0,41%
  3M76,58+4,57%+4,75%
  6M74,07+10,77%+8,06%
  1R71,05+14,49%+10,09%
  3L63,52+25,65%+8,69%
  YTD72,77+10,03%+6,95%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  185,38+29,00%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  271,86+26,75%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  272,89+26,68%
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  147,22+23,84%
  Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  1 349,65+21,68%
  VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  120,18+20,18%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  172,26+19,85%
  Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO)
  Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO)
  231,62+19,79%