PZU FIZ Legato

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 80% (WIBOR 3M + 100 pb) + 20% MSCI World Index
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz działa w oparciu o politykę absolutnej stopy zwrotu wykorzystując strategię Global Macro z ekspozycją na instrumenty udziałowe, w szczególności wchodzące w skład indeksu MSCI World Index. Strategia wykorzystuje całe spektrum klas aktywów, skupiając się na najpłynniejszych instrumentach takich jak stopy procentowe, waluty, indeksy giełdowe w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach finansowych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 103,33 zł
Najgorszy wynik: 97,90 zł