Ostatnio oglądane

QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) (QRS01)
367,48 PLN
-0,59%-2,19 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaQRS01

QRS01 ‑ notowania

QRS01
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIG
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Celem subfunduszu jest dynamiczny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długoterminowym horyzoncie czasowym (min. 3 lata), wyższy niż w przypadku indeksu WIG. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym nawet niż w przypadku klasycznych funduszy akcji. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Dopuszcza się wysoki poziom koncentracji lokat, w tym duże pozycje w walorach charakteryzujących się ograniczoną płynnością, oferujących znaczący potencjał wzrostu wartości. Warto podkreślić, że subfundusz może być zarządzany bardziej agresywnie, ale też bardziej elastycznie niż klasyczne fundusze akcji. Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (rozporządzenie „SFDR”). Subfundusz może być wykorzystywany do osiągania wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,4812-
  Sharpe'a0,1224-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,6328%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D369,67-0,59%-0,28%
  7D378,56-2,93%-1,80%
  1M368,51-1,22%-0,49%
  3M358,92+3,61%+2,40%
  6M320,82+14,52%+7,86%
  1R301,26+21,78%+11,01%
  3L273,59+34,75%+15,85%
  YTD327,22+11,69%+5,19%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Insignis Long FIZ
  Insignis Long FIZ
  284 475,64+42,24%
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  172,65+30,53%
  Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO)
  477,77+26,59%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  235,75+25,87%
  White Berg Capital Markets FIZ
  White Berg Capital Markets FIZ
  258 241,55+25,69%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  235,68+25,32%
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  100,09+23,16%
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  99,78+22,78%