QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

QRS32

Wartość jednostki: 85,26 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 116,34 zł
Min 1R: 82,44 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: surowcowe
Rodzaj: rynku surowców - metale szlachetne
Towarzystwo: QUERCUS TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców - metale szlachetne
1D 85,50 -0,28% 0,09%
7D 90,36 -5,64% -3,14%
1M 89,72 -4,97% -2,75%
3M 91,30 -6,62% -6,71%
6M 108,63 -21,51% -15,35%
1R -- -12,02%
3L -- 31,40%
YTD 100,00 -14,74% -13,46%

Najlepsze fundusze rynku surowców - metale szlachetne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 652,18 zł 5,65%
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 73,55 zł -4,59%
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 60,45 zł -6,24%
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 164,49 zł -6,80%
Investor Gold FIZ 1610,53 zł -7,20%