Ostatnio oglądane

QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) (QRS32)
112,90 PLN
+3,56%3,88 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaQRS32

QRS32 ‑ notowania

QRS32
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian cen na rynku srebra inwestycyjnego. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w instrumenty pochodne na srebro, przede wszystkim kontrakty terminowe na srebro notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Pozostała część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen srebra, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na ten rynek. Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,3502-
  Sharpe'a0,0025-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D109,02+3,56%+0,88%
  7D111,95+0,85%-1,00%
  1M105,98+6,33%-1,35%
  3M94,01+23,41%+9,49%
  6M90,58+30,44%+13,02%
  1R91,78+21,88%+4,78%
  3L107,63+4,94%-13,17%
  YTD90,02+24,83%+7,43%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)
  112,90+21,88%
  QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
  79,56+17,83%
  Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)
  153,10+15,89%
  Investor Gold FIZ
  Investor Gold FIZ
  1 913,13+14,01%
  Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)
  Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)
  203,80+13,34%
  inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO)
  108,19+11,84%
  inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO)
  108,18+11,83%
  Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
  Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
  69,35+9,64%