Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (w likwidacji)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SEB14

Wartość jednostki: 139,73 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 139,73 zł
Min 1R: 121,49 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Towarzystwo: OPERA TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych
1D 139,73 0,00% -0,02%
7D 139,21 0,37% -0,02%
1M 138,16 1,12% 0,25%
3M 137,72 1,46% 1,12%
6M 125,08 11,71% 3,20%
1R 125,10 11,69% 5,99%
3L 145,90 -4,20% 9,91%
YTD 132,02 5,82% 1,85%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych