Ostatnio oglądane

Skarbiec Market Neutral 2 (Skarbiec - Global Funds SFIO) (SKR66)
138,15 PLN
-1,37%-1,92 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaSKR66

SKR66 ‑ notowania

SKR66
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa JP Morgan - Emerging Markets Opportunities Fund C (acc) PLN. Fundusz może także nabywać jednostki innych funduszy oraz bezpośrednio papiery wartościowe, w tym akcje.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0002-
  Sharpe'a-0,0004-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,1485%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D140,07-1,37%-0,64%
  7D141,53-2,39%-1,48%
  1M140,99-2,94%+0,52%
  3M131,93+5,57%+5,60%
  6M124,52+10,69%+6,45%
  1R133,64+3,41%+2,72%
  3L179,79-23,42%-9,51%
  YTD128,78+7,64%+1,94%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  148,44+21,26%
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  962,17+8,07%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  96,74+7,44%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  96,74+7,44%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  96,74+7,44%
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  98,25+7,44%
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
  98,26+7,43%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  96,76+7,32%