Ostatnio oglądane

Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) (SKR71)
276,63 PLN
-0,73%-2,04 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaSKR71

SKR71 ‑ notowania

SKR71
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% MSCI World Index (USD)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz Skarbiec Top Brands inwestuje w akcje spółek, które dysponują powszechnie rozpoznawalną marką i osiągają istotną przewagę na tle konkurencji, kreując wartość dla akcjonariuszy poprzez jej budowanie i utrwalanie. Ich produkty i usługi adresują nowe trendy u nowoczesnego konsumenta, charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne - takie jak patenty i prawa autorskie, technologie, unikalne metody dystrybucji - konsekwentnie zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0003-
  Sharpe'a-0,0003-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  3,2112%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D278,67-0,73%+0,07%
  7D273,60+1,11%+1,23%
  1M265,77+3,95%+3,32%
  3M269,84+2,52%+4,02%
  6M250,80+12,42%+12,52%
  1R238,50+16,95%+14,47%
  3L270,88+1,84%+11,04%
  YTD255,84+6,51%+6,40%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  169,10+44,65%
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  182,45+41,36%
  Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)
  238,85+34,77%
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  141,62+33,96%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  54,06+33,61%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  83,63+32,85%
  VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO)
  VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO)
  115,00+30,44%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  272,43+28,99%