Ostatnio oglądane

Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) (UNI10)
2 086,29 PLN
+0,07%1,36 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaUNI10

UNI10 ‑ notowania

UNI10
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (WIBOR 6M + 0,15%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa z Polski lub Europy Środkowo Wschodniej. Zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący udział w portfelu obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Znaczący komponent obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Stosowane zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,2669%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D2 084,93+0,07%+0,04%
  7D2 084,30+0,10%+0,06%
  1M2 076,14+0,54%+0,40%
  3M2 055,54+1,54%+1,01%
  6M2 004,22+4,41%+2,92%
  1R1 896,73+10,09%+5,71%
  3L1 857,30+12,32%+10,47%
  YTD2 013,05+3,70%+2,46%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  1 742,12+12,83%
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  121,07+11,33%
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  1 557,88+10,69%
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  73,20+10,56%
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  186,56+10,45%
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  1 446,52+10,29%
  mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO)
  mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO)
  128,02+10,15%
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  2 086,29+10,09%