Ostatnio oglądane

SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) (UNI36)
1 373,42 PLN
+0,03%0,47 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaUNI36

UNI36 ‑ notowania

UNI36
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (WIBID 1M + 0,5%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, jak i przez przedsiębiorstwa. Inwestuje głównie w Polsce, ale także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,1432wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,0209-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,2507%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 372,95+0,03%-0,14%
  7D1 371,70+0,13%-0,24%
  1M1 365,07+0,63%-0,01%
  3M1 349,78+1,75%+0,44%
  6M1 300,44+5,81%+2,46%
  1R1 237,12+11,08%+4,86%
  3L1 187,24+15,55%+7,52%
  YTD1 324,42+3,74%+1,41%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  120,97+11,90%
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  1 373,42+11,08%
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  133,76+10,97%
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  91,42+10,36%
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  14,39+10,10%
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  138,44+10,07%
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  147,61+10,03%
  PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy)
  93,39+9,81%