Ostatnio oglądane

Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) (UNI66)
242,66 PLN
+1,68%4,01 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaUNI66

UNI66 ‑ notowania

UNI66
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI World Net TR USD + 10% WIBID 1M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji: Megatrendy jest subfunduszem akcji emitentów z rynków rozwiniętych. Generali Akcji: Megatrendy inwestuje głównie w akcje spółek o dużym potencjale wzrostu, notowanych na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia), denominowanych w walutach obcych. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie akcje spółek zagranicznych działających w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadających unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,2641-
  Sharpe'a0,0314-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D238,65+1,68%+0,56%
  7D236,83+2,46%+0,55%
  1M234,02+4,25%+1,74%
  3M235,28+1,55%+2,91%
  6M221,28+12,49%+9,83%
  1R201,37+21,71%+12,29%
  3L208,66+17,66%+8,59%
  YTD216,67+9,09%+6,96%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  188,38+37,90%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  274,88+31,82%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  275,93+31,75%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  83,51+29,01%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  55,00+28,78%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  174,08+28,00%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  175,40+26,34%
  Investor Quality (Investor SFIO)
  Investor Quality (Investor SFIO)
  270,92+23,77%