Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI67

Wartość jednostki: 136,21 zł
Aktywa: 132 080 893,10 zł
Max 1R: 138,87 zł
Min 1R: 117,74 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: surowcowe
Rodzaj: rynku surowców - metale szlachetne
Towarzystwo: Generali Investments TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców - metale szlachetne
1D 136,17 0,03% 0,75%
7D 132,63 2,70% 4,45%
1M 132,91 2,48% 4,54%
3M 130,32 4,52% 0,55%
6M 131,70 3,42% -2,41%
1R 117,74 15,69% 0,02%
3L 128,93 5,65% -15,41%
YTD 122,97 11,23% -1,77%

Najlepsze fundusze rynku surowców - metale szlachetne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Investor Gold FIZ 1671,59 zł 18,26%
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 69,92 zł 16,42%
QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) 96,19 zł 15,84%
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) 136,21 zł 15,69%
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 182,62 zł 11,33%