Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI68

Wartość jednostki: 152,69 zł
Aktywa: 26 555 732,56 zł
Max 1R: 161,32 zł
Min 1R: 139,58 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Towarzystwo: Generali Investments TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych
1D 151,52 0,77% 0,22%
7D 152,81 -0,08% 0,20%
1M 144,39 6,09% 4,64%
3M 156,65 -2,53% -0,30%
6M 156,57 -2,48% -0,42%
1R 142,71 6,99% 4,93%
3L 138,17 11,71% 15,35%
YTD 141,79 9,01% 5,95%

Najlepsze fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO) 153,97 zł 17,05%
PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO) 149,81 zł 17,00%
PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO) 149,81 zł 17,00%
PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO) 149,81 zł 17,00%
inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO) 108,64 zł 12,00%