pb.pl

Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI68

Wartość jednostki: 127,56 zł
Aktywa: 12 120 800 zł
Max 1R: 135,60 zł
Min 1R: 91,87 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Towarzystwo: Generali Investments TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych
1D 125,47 1,67% 0,16%
7D 124,68 2,31% 0,55%
1M 128,21 0,24% -0,67%
3M 117,11 8,92% 4,78%
6M 134,74 -5,33% -7,55%
1R -- 1,75%
3L -- 2,64%
YTD -- -5,90%

Najlepsze fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych