Ostatnio oglądane

Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO) (UNI78)
217,12 PLN
-0,37%-0,80 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-17)
Dodaj do portfelaUNI78

UNI78 ‑ notowania

UNI78
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Global Eco Solutions wydzielonego w ramach subfunduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV, którego spektrum inwestycyjne opiera się na inwestowaniu w notowane globalnie spółki, których modele biznesowe wspierają transformację środowiskową w obszarach: energia odnawialna, efektywność energetyczna i elektryfikacja, mobilność, zasoby naturalne, renowacja i budownictwo, gospodarka cyrkularna, żywność i usługi ekosystemowe. Subfundusz źródłowy wyklucza firmy, które niszczą bioróżnorodność, przyczyniają się do globalnego ocieplenia lub mają niskie ratingi w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D217,92-0,37%+0,30%
  7D221,21-1,85%+0,53%
  1M217,84-0,37%+0,76%
  3M201,60+8,40%+3,23%
  6M192,81+11,42%+8,20%
  1R175,950,00%+11,01%
  3L175,950,00%+8,93%
  YTD194,86+11,52%+6,88%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  189,59+36,43%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  178,19+30,05%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  180,34+28,09%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  267,96+27,32%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  268,98+27,24%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  83,01+26,87%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  54,67+26,76%
  Investor Quality (Investor SFIO)
  Investor Quality (Investor SFIO)
  272,60+21,75%