Ostatnio oglądane

VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) (VIG03B)
114,51 PLN
+0,03%0,04 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaVIG03B

VIG03B ‑ notowania

VIG03B
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Strategia inwestycyjna subfunduszu obejmuje lokowanie aktywów głównie w zdywersyfikowany i starannie wyselekcjonowany portfel obligacji przedsiębiorstw, hipotecznych listów zastawnych, a także tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, jeżeli zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem inwestują w segmencie obligacji korporacyjnych. Fundusz w swoim portfelu posiada również obligacje skarbowe utrzymywane w celu podwyższenia profilu płynności funduszu. Subfundusz zarządzany aktywnie.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D114,47+0,03%+0,01%
  7D114,41+0,09%+0,05%
  1M113,95+0,54%+0,37%
  3M113,02+1,32%+0,97%
  6M110,04+4,13%+3,05%
  1R105,50+8,55%+5,80%
  3L100,000,00%+10,28%
  YTD111,39+2,98%+2,15%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  1 727,10+13,01%
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  1 554,58+11,62%
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  120,57+11,47%
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  73,04+11,43%
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  185,58+10,87%
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  2 077,82+10,53%
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  1 397,01+10,43%
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  1 435,85+10,39%