Ostatnio oglądane

Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) (ALL03)
167,93 PLN
-0,76%-1,28 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaALL03

ALL03 ‑ notowania

ALL03
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark70% ICE BofA Poland Government Index + 30% WIG
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz realizuje ten cel przez inwestowanie do 40% wartości swoich aktywów w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje. Nie mniej niż 50% wartości aktywów jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,4707-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,2020%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D169,21-0,76%-0,32%
  7D169,37-0,85%-0,44%
  1M169,71-1,05%-0,47%
  3M164,16+1,05%+0,89%
  6M162,00+4,51%+3,77%
  1R146,49+15,30%+9,07%
  3L153,06+9,87%+2,15%
  YTD160,35+3,85%+3,08%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  200,03+18,26%
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  174,34+17,07%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  137,29+16,78%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  137,09+16,61%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  137,06+16,28%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  135,64+16,27%
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  336,42+16,17%
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  167,93+15,30%