Ostatnio oglądane

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) (ALL14)
229,92 PLN
+1,49%3,38 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-18)
Dodaj do portfelaALL14

ALL14 ‑ notowania

ALL14
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje głównie w akcje małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%, oraz w inne instrumenty oparte o akcje tych spółek. Udział tych instrumentów w portfelu (w aktywach netto) wynosi od 70% do 100%. Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0% do 30% portfela. Lokaty w inne fundusze stanowią nie więcej niż 10% portfela.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0003-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,5974%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D226,54+1,49%+0,70%
  7D227,47+1,08%+0,54%
  1M230,73+0,03%-0,81%
  3M215,84+7,80%+4,48%
  6M199,99+13,73%+10,17%
  1R186,60+23,11%+24,07%
  3L208,69+9,48%+27,87%
  YTD197,30+15,52%+10,14%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  255,63+46,52%
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  99,02+41,58%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  236,04+41,35%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  235,39+41,32%
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  75,20+40,04%
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
  2 275,31+38,81%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  71,41+37,17%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  71,35+37,05%