Ostatnio oglądane

Allianz Discovery FIZ seria A (ALL34)
1 319,48 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-18)
Dodaj do portfelaALL34

ALL34 ‑ notowania

ALL34
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje do 100% środków w tytuły Allianz Discovery Europe Strategy Fund oraz Allianz Discovery Europe Opportunities Fund. Do 50% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może inwestować bezpośrednio w papiery wartościowe do 10% wartości aktywów. Fundusz źródłowy stosuje neutralną rynkowo strategię długich/krótkich pozycji na europejskim rynku akcji - inwestycje w kontrakty terminowe na akcje przy jednoczesnej sprzedaży pozycji przeciwnych w innych akcjach.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,3808%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 319,480,00%+0,02%
  7D1 319,480,00%-0,17%
  1M1 304,52+1,15%+0,04%
  3M1 300,46+1,46%+0,35%
  6M1 238,15+6,57%+2,23%
  1R1 221,67+8,01%+3,79%
  3L1 390,97-5,14%+6,24%
  YTD1 285,19+2,67%+1,56%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Alphaset FIZ
  Alphaset FIZ
  1 532,93+26,61%
  Total FIZ
  Total FIZ
  470,74+26,03%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  490,92+26,00%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  93,16+25,50%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  159,34+22,32%
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  17,26+22,07%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  92,74+21,88%
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  1 986,86+21,00%