Ostatnio oglądane

Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) (ARK13)
322,23 PLN
-0,09%-0,30 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-21)
Dodaj do portfelaARK13

ARK13 ‑ notowania

ARK13
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark25% WIG + 75% ICE BofAML Poland Government Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Minimum 35% środków funduszu będzie lokowane w papiery emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, do 30% inwestowane będzie w akcje i inne instrumenty o podobnym charakterze oraz nie więcej niż 25% w papiery dłużne o wysokiej wiarygodności (w tym listy zastawne), inne niż emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,4917-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,0731%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D322,53-0,09%-0,10%
  7D322,68-0,14%-0,03%
  1M317,31+1,55%+1,08%
  3M317,69+1,43%+1,60%
  6M302,28+6,27%+5,55%
  1R283,96+13,39%+10,12%
  3L290,50+10,95%+3,69%
  YTD311,43+2,85%+3,71%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  203,75+20,26%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  139,13+19,88%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  138,94+19,71%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  139,11+18,69%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  137,68+18,69%
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  176,32+18,16%
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  340,68+18,09%
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  170,25+17,94%