Ostatnio oglądane

Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) (ARK38)
1 385,19 PLN
+0,01%0,12 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaARK38

ARK38 ‑ notowania

ARK38
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIBOR 3M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz realizuje strategię market neutral, polegającą na inwestowaniu w akcje spółek, które w ocenie zarządzającego są niedowartościowane w relacji do szerokiego rynku, przy jednoczesnym zajmowaniu krótkich pozycji na wybrany indeks giełdowy przy użyciu kontraktów terminowych. Od 30% do 70% aktywów funduszu stanowią akcje i inne udziałowe instrumenty finansowe. Nie więcej niż 70% aktywów inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,4884%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 385,07+0,01%-0,02%
  7D1 383,96+0,09%-0,30%
  1M1 383,91+0,22%+0,71%
  3M1 359,67+1,89%+0,71%
  6M1 330,32+4,19%+2,01%
  1R1 264,60+9,57%+4,02%
  3L1 185,63+16,80%+7,29%
  YTD1 320,45+5,01%+2,35%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  26,78+88,06%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  686,60+64,31%
  Total FIZ
  Total FIZ
  480,17+22,60%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  97,78+20,17%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  95,63+20,08%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  158,13+19,65%
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  1 980,24+19,50%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge
  135,49+18,51%