Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% MSCI Emerging Markets Net Total Return Index USD + 10% WIBOR O/N
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz jest funduszem funduszy i lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy, które co najmniej 50% aktywów lokują w akcje i inne udziałowe instrumenty finansowe spółek z rynków wschodzących, obejmujących kraje ujęte w indeksie MSCI Emerging Markets. Pozostałe środki mogą być inwestowane bezpośrednio w akcje i instrumenty o podobnym charakterze.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,0000
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0289
Najlepszy wynik: 1 109,98 zł
Najgorszy wynik: 670,81 zł