Ostatnio oglądane

Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) (ARK44)
1 046,96 PLN
-0,01 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2023-10-30)
Dodaj do portfelaARK44

ARK44 ‑ notowania

ARK44
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz jest funduszem funduszy i lokuje co najmniej 70% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy otwartych zarządzanych przez Towarzystwo. Od 50% do 80% aktywów stanowią inwestycje w fundusze dłużne, a od 20% do 40% - w fundusze akcyjne. Do 30% środków może zostać zainwestowanych bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,8501bardzo dobry
  Sharpe'a0,0578-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,0222%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 046,970,00%-0,18%
  7D1 041,89+0,49%-0,63%
  1M1 034,13+0,97%-0,17%
  3M1 048,24-0,56%+1,32%
  6M998,06+4,60%+4,17%
  1R873,51+19,86%+6,97%
  3L911,39+15,33%+2,75%
  YTD934,13+12,63%+3,47%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  200,82+12,64%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  138,28+12,52%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  138,11+12,39%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  137,25+11,97%
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  176,26+11,68%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  135,40+11,60%
  Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO)
  121,55+11,11%
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  338,73+10,82%