Ostatnio oglądane

UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) (AXA05)
141,18 PLN
+0,25%0,35 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-17)
Dodaj do portfelaAXA05

AXA05 ‑ notowania

AXA05
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (Treasury BondSpot Poland Index + 0,1%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Instrumenty dłużne mogą stanowić do 100% aktywów funduszu, jednak obligacje korporacyjne nie więcej niż 50%. Fundusz może lokować część swoich środków w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym - do 100%. Instrumenty rynku pieniężnego i depozyty mogą stanowić do 40% aktywów funduszu. Do 25% lokat może być inwestowane na rynkach zagranicznych. Do 2% aktywów mogą stanowić papiery udziałowe, ale wyłącznie w wypadku konwersji obligacji korporacyjnych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,7513%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D140,83+0,25%+0,22%
  7D140,88+0,21%+0,31%
  1M140,83+0,31%+0,18%
  3M140,74+0,47%+0,55%
  6M141,39-0,27%+0,37%
  1R133,37+5,90%+6,17%
  3L146,34-3,53%-0,22%
  YTD140,75+0,01%+0,46%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  4 912,31+11,10%
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  113,68+10,90%
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  109,45+9,97%
  Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)
  114,99+8,84%
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  311,33+8,72%
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  226,53+8,63%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  180,46+8,55%
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO)
  218,23+8,54%