Baltic Makro Alokacji Plus (Baltic SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

BAL08

Wartość jednostki: 111,97 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 113,04 zł
Min 1R: 103,46 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: Baltic Capital TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 111,98 -0,01% 0,03%
7D 112,10 -0,12% 0,39%
1M 111,76 0,19% 0,74%
3M 111,66 0,28% -0,10%
6M 110,49 1,34% 1,17%
1R 103,48 8,20% 3,54%
3L -- 5,07%
YTD 107,85 4,29% 3,61%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Lumen Quantum Neutral FIZ 15,50 zł 43,39%
Lumen Quantum Absolute Return FIZ 460,18 zł 33,92%
Rockbridge FIZ Small Caps+ 78,62 zł 29,37%
Rockbridge FIZ Long-Short 80,46 zł 27,96%
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 115,37 zł 27,65%