Ostatnio oglądane

BPS Konserwatywny (BPS FIO) (BPS24)
163,56 PLN
+0,07%0,12 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaBPS24

BPS24 ‑ notowania

BPS24
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje w krótkoterminowe instrumenty dłużne głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Papiery dłużne stanowią co najmniej 70% lokat. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe oraz jednostki funduszy dłużnych i gotówkowych. Co najmniej 50% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR2,0416wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,0281-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,2536%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D163,44+0,07%-0,12%
  7D163,43+0,08%-0,25%
  1M162,67+0,57%-0,04%
  3M161,24+1,44%+0,43%
  6M158,43+3,53%+2,18%
  1R150,91+8,43%+4,80%
  3L141,28+15,77%+7,78%
  YTD158,66+3,16%+1,64%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  121,43+11,90%
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  134,29+10,73%
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  1 378,81+10,65%
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  14,44+10,06%
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  91,86+10,00%
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  148,29+9,87%
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  139,12+9,86%
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  253,82+9,63%