Ostatnio oglądane

Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) (CAB08)
2,58 PLN
-0,77%-0,02 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaCAB08

CAB08 ‑ notowania

CAB08
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz dokonuje lokat głównie w akcje i obligacje. Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne oparte o akcje i indeksy akcji stanowią od 30% do 70% aktywów. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty dłużne, m. in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe oraz depozyty.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,2360-
  Sharpe'a0,0202-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,9043%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D2,60-0,77%-0,50%
  7D2,62-1,53%-0,39%
  1M2,65-2,64%-1,40%
  3M2,54+0,78%+1,51%
  6M2,51+4,03%+4,39%
  1R2,22+17,81%+8,42%
  3L2,30+12,66%+9,32%
  YTD2,49+2,38%+2,99%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)
  91,05+30,02%
  PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
  89,28+27,49%
  Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
  Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
  161,12+21,96%
  Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
  425,70+20,15%
  Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)
  280,10+18,31%
  Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
  2,58+17,81%
  Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
  Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
  157,85+17,48%
  Investor Zrównoważony (Investor FIO)
  Investor Zrównoważony (Investor FIO)
  865,84+17,21%