Ostatnio oglądane

Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) (UNI02)
432,81 PLN
+0,80%3,42 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaUNI02

UNI02 ‑ notowania

UNI02
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Portfel subfunduszu złożony w co najmniej 20%, ale nie więcej niż 80% z instrumentów udziałowych. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią akcje wyselekcjonowanych spółek zagranicznych, głównie z rynków rozwiniętych. Cześć dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Proporcje udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu ustalane są na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,1124-
  Sharpe'a0,0139-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,7977%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D429,39+0,80%+0,21%
  7D437,38-1,04%-0,38%
  1M429,45+0,57%-0,72%
  3M420,80+2,69%+1,81%
  6M396,70+9,58%+5,56%
  1R376,38+15,08%+6,19%
  3L382,19+12,01%+9,69%
  YTD401,01+6,99%+3,52%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)
  91,11+20,85%
  PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
  89,71+18,99%
  Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
  432,81+15,08%
  Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
  Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
  162,54+14,04%
  Santander Zrównoważony (Santander FIO)
  Santander Zrównoważony (Santander FIO)
  38,88+13,52%
  Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
  2,63+13,36%
  Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)
  285,19+13,08%
  Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
  Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
  159,65+12,97%