Ostatnio oglądane

Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) (PIO01)
157,85 PLN
-1,14%-1,82 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaPIO01

PIO01 ‑ notowania

PIO01
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 35 pb)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje do 70% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, głównie w akcje spółek. Umożliwia inwestowanie w akcje firm o dużym potencjale wzrostu i solidnych fundamentach finansowych. Inwestuje również w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe i depozyty bankowe. Dzięki inwestycjom w dłużne instrumenty finansowe możliwe jest ograniczenie wahań wartości jednostki uczestnictwa. Może inwestować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,8881bardzo dobry
  Sharpe'a0,0614-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,6447%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D159,67-1,14%-0,50%
  7D160,19-1,46%-0,39%
  1M160,73-1,79%-1,40%
  3M152,92+1,79%+1,51%
  6M150,70+6,05%+4,39%
  1R135,37+17,48%+8,42%
  3L133,15+19,03%+9,32%
  YTD149,69+4,43%+2,99%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)
  91,05+30,02%
  PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
  89,28+27,49%
  Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
  Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
  161,12+21,96%
  Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
  425,70+20,15%
  Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)
  280,10+18,31%
  Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
  2,58+17,81%
  Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
  Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
  157,85+17,48%
  Investor Zrównoważony (Investor FIO)
  Investor Zrównoważony (Investor FIO)
  865,84+17,21%