Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) (ING02)
449,18 PLN
-0,52%-2,33 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaING02

ING02 ‑ notowania

ING02
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark50% WIG + 25% ICE BofAML Poland Government Index + 25% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, i w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w akcje wynosi 50%. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w instrumenty dłużne wynosi 50%.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,6561dobry
  Sharpe'a0,0454-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,6501%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D451,51-0,52%-0,30%
  7D456,01-1,50%-0,77%
  1M447,05-0,18%-1,20%
  3M444,02+2,07%+1,73%
  6M420,16+7,25%+5,18%
  1R403,64+10,97%+5,94%
  3L383,19+17,72%+10,01%
  YTD425,90+4,41%+3,28%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)
  90,59+20,32%
  PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
  89,23+18,52%
  Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
  430,67+14,42%
  Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
  Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
  161,86+13,83%
  Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
  Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
  159,00+12,61%
  Santander Zrównoważony (Santander FIO)
  Santander Zrównoważony (Santander FIO)
  38,62+12,59%
  Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)
  283,82+12,50%
  Investor Zrównoważony (Investor FIO)
  Investor Zrównoważony (Investor FIO)
  872,16+12,35%