Investor Zrównoważony (Investor FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

DWS01

Wartość jednostki: 593,29 zł
Aktywa: 722 733 231,35 zł
Max 1R: 890,86 zł
Min 1R: 593,29 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane polskie zrównoważone
Towarzystwo: Investors TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie zrównoważone
1D 606,05 -2,11% -0,92%
7D 621,38 -4,52% -2,30%
1M 640,20 -7,33% -4,26%
3M 632,01 -6,13% -3,36%
6M 761,18 -22,06% -9,84%
1R 846,54 -29,92% -14,21%
3L 624,11 -4,82% -7,16%
YTD 851,03 -30,05% -13,66%

Najlepsze fundusze mieszane polskie zrównoważone

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 77,04 zł -18,52%
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 142,82 zł -19,90%
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 120,92 zł -20,01%
PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) 120,92 zł -20,01%
PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) 120,92 zł -20,01%