Ostatnio oglądane

Investor Zrównoważony (Investor FIO) (DWS01)
871,37 PLN
+1,00%8,59 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaDWS01

DWS01 ‑ notowania

DWS01
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz od 40% do 65% aktywów inwestuje w akcje oraz inne instrumenty finansowe bazujące na akcjach. Pozostała portfela lokowana jest w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa. W części akcyjnej źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Bazą portfela są spółki polskie. Część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Zapewnia to większy wybór spółek, a także zwiększa dywersyfikację i płynność portfela. W części dłużnej portfela dominują polskie papiery skarbowe, obligacje banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0001-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,0634%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D862,78+1,00%+0,35%
  7D868,70+0,31%+0,10%
  1M868,92+0,68%-0,72%
  3M852,00+1,88%+1,87%
  6M807,48+9,43%+4,90%
  1R738,72+17,61%+8,62%
  3L844,06+4,09%+9,82%
  YTD805,69+7,19%+3,44%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)
  92,17+30,72%
  PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
  90,31+28,08%
  Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
  Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
  163,01+22,21%
  Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
  429,83+20,58%
  Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)
  282,76+18,80%
  Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
  Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
  159,67+18,20%
  Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
  2,60+18,18%
  Santander Zrównoważony (Santander FIO)
  Santander Zrównoważony (Santander FIO)
  39,06+18,11%